headerheader-400header-800

Accés amb Certificat Electrònic

Accés per certificat

Amb aquest accés signareu la sessió d'accés a la Carpeta Ciutadana ("Les meves gestions"). Si tot és correcte, apareixerà un desplegable de selecció de certificat i el botó d'accés per signatura.

Feu clic a l'enllaç Accés amb certificat per a autenticar-se emprant el vostre DNI-e o un certificat importat al magatzem de certificats del vostre navegador. Per a més informació segueixi aquest enllaç.

Recordi que la selecció del certificat (inclòs la cancel·lació del mateix) perdura no només mentre la sessió estigui iniciada si no durant tota l'execució del navegador. Si teniu algun problema per seleccionar el certificat o tancar la sessió, tanqueu totes les finestres de el navegador i inicieu-lo de nou.

Accepto els termes i condicions de privacitat.