headerheader-400header-800

Data i hora oficial

La data i hora oficial de la seu electrònica es un dels requisits basics per el "registre electrònic de documents, escrits i comunicacions" ya que regirà el còmput de plaços imputables.

La data i hora oficial del registre electrònic d'aquesta Seu serà la proporcionada per  Real Instituto y Observatorio de la Armada

La data i hora oficial es la següent:

12/01/2015 11:25:00

Sincronitzar