headerheader-400header-800

¿Que puc fer a la seu?

La seu electrònica permet obtenir informació i efectuar gestions en línia davant la nostra entitat. Conté una part pública i una part privada.

A la part pública, entre d'altres, es pot consultar:

- Els tràmits i procediments que és possible realitzar.

- El tauler d'anuncis.

- La normativa de l'entitat.

- La verificació de documentació signada electrònicament per la Comunitat.

A la part privada es poden realitzar gestions en línia que abans només es podien fer de forma presencial. Per poder realitzar-les, cal identificar-se mitjançant certificat digital o DNI electrònic, identificació que permetrà:

- Presentar sol·licituds electròniques.

- Consultar escrits presentats al registre.

- Comprovar l'estat de tramitació d'aquells expedients iniciats a través de sol·licitud electrònica.

Per a comunicar qualsevol incidència en l'ús d'aquesta seu electrònica es pot posar en contacte amb la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell mitjançant l'adreça de correu electrònic.